Як працюють зварювальні трансформатори?

Зварювальні трансформатори застосовують для контактної і дугової електрозварювання. Коротке замикання вторинної обмотки трансформатора є нормальним режимом роботи при контактному зварюванні (при зіткненні електродів) і часто виникає при дугового.

Схема пристрою зварювального трансформатора

Схема пристрою зварювального трансформатора.

Для обмеження струмів КЗ зварювальні трансформатори будують з великим індуктивним опором і порівняно низьким коефіцієнтом потужності. Збільшення індуктивного опору обмоток зварювального трансформатора може бути досягнуто або застосуванням спеціальної конструкції обмоток, або включенням додаткової індуктивності в ланцюг вторинної (або первинної) обмотки. Збільшення індуктивних опорів обмоток в самому трансформаторі досягається збільшенням потоків розсіювання, для чого обмотки трансформатора розміщують на різних стрижнях муздрамтеатру або в різних місцях по висоті стрижня.

Схеми пристрою і принцип роботи зварювальних трансформаторів

Малюнок 1. Схеми пристрою і принцип роботи зварювальних трансформаторів.

Включення магнітних шунтів в муздрамтеатр (рис. 1а) також різко збільшує потоки розсіювання і індуктивне опір обмоток трансформатора. Трансформатори для контактного зварювання роблять із вторинною обмоткою, що складається з одного витка, напруга на якій зазвичай не перевищує 14 В. Для регулювання струму, що протікає через зварювану деталь, первинна обмотка зварювального трансформатора має кілька висновків, перемикання яких дозволяє змінювати число витків обмотки.

В даний час найбільш широке поширення мають зварювальні трансформатори, призначені для дугового електрозварювання.

Такі трансформатори будують на вторинне напруга 60-70 В (напруга запалювання дуги).

Особливістю роботи цих трансформаторів є переривчастий режим роботи з різкими переходами від холостого ходу до короткого замикання, і назад. Для стійкого і безперервного горіння дуги необхідні незначні зміни струму і значна індуктивність в зварювальні ланцюги.

Для регулювання струму в зварювального ланцюга послідовно з вторинною обмоткою трансформатора включають індуктивну котушку зі сталевим магнітопроводом (рис. 1б). Величина зварювального струму залежить від діаметра електрода і регулюється реактивним опором індуктивної котушки, яке залежить від величини повітряного зазору А. Збільшення повітряного зазору в муздрамтеатрі індуктивної котушки викликає зменшення її реактивного опору, внаслідок чого струм в зварювального ланцюга підвищується. Іноді індуктивні котушки поєднують в одне ціле зі зварювальним трансформатором.


» » » Як працюють зварювальні трансформатори?