Субсидіарна і солідарна відповідальність: відмінності у виконанні зобов'язань боржниками

Зміст:

Спільні зобовязання за договором

Відповідальність за зобовязаннями фізичної або юридичної особи є одним з можливих наслідків набрання ним відносини з іншою особою, з яким перший субєкт зобовязався надати будь-яку річ, цінність або послугу. Наприклад, якщо громадянин укладає з банком договір про надання кредиту, наслідком цього договору є виникнення у нього обовязку виконання його умов як в частині виплати основного боргу по цій позиці, так і по відношенню до належних банку відсотків і комісій.

Зобовязання за договором

Разом з тим чинне законодавство передбачає, що в разі недостатніх фінансових можливостей позичальника, необхідності отримання кредитором додаткових гарантій виконання зобовязань отримувача позики або в інших ситуаціях в якості субєкта, обтяженого зобовязаннями по виплаті боргу або виконання будь-яких інших дій щодо кредитора, можуть виступати одночасно кілька осіб. Наприклад, такий механізм може бути використаний банком для зниження ризику неповернення кредиту.

договірУ такій ситуації він може зажадати від потенційного позичальника залучення поручителів, які, як і він, будуть повязані певними зобовязаннями щодо цієї суми грошових коштів. Такий механізм можна застосувати і в разі наявності цивільно-правових відносин між юридичними особами: одне таке особа, яка виступає в якості субєкта, по відношенню до якого інша організація має певні зобовязання, може вимагати гарантій виконання у вигляді накладення повязаних зобовязань на іншу юридичну особу. У цьому випадку договір між ними може бути укладений з використанням різних умов. На даний момент в чинному законодавстві передбачено два основні варіанти розподілу зобовязань між созаемщиками: солідарна і субсидіарна відповідальність.

Механізм здійснення взаємодії між сторонами в рамках обох цих сценаріїв регулюється Цивільним кодексом Російської Федерації.

Характер таких зобовязань буде прямо залежати від умови використання принципів часткової солідарної та субсидіарної відповідальності, прописаних у договорі, укладеному між сторонами.

Основні принципи субсидіарної відповідальності

Субсидіарну відповідальність на власника закладуОсновні положення, що визначають сутність поняття субсидіарної відповідальності, наведені в статті 399 Цивільного кодексу Російської Федерації. Пункт 1 зазначеної статті чітко встановлює, що кредитор не має права предявляти вимоги про виконання зобовязань за договором, наприклад, про погашення боргу, до Созаємщиков, на якого покладено додаткова відповідальність, до тих пір, поки їм не була зроблена спроба витребувати цей борг з основного позичальника . Тільки після того, як останній висловив ясний відмову виконати свої зобовязання або не відповів на предявлену вимогу, кредитор має право звернутися до додаткового позичальнику.

При цьому певну складність являє собою визначення тимчасового періоду, протягом якого особи, що претендує на виконання зобовязань перед ним, слід очікувати відповіді на свою вимогу. Так, та ж стаття 399 Цивільного кодексу Російської Федерації зазначає, що для цього відводиться певний "розумний строк", однак чинне законодавство не встановлює конкретного визначення цього поняття. Виходячи з цього, розуміння розумного строку слід визначати за домовленістю між сторонами, які беруть участь у справі, а в разі неможливості досягти такої домовленості - за рішенням судового органу. Таким чином, особа, обтяжене субсидіарної відповідальністю за зобовязанням, вправі звернутися до суду, якщо термін, протягом якого до нього були предявлені вимоги про виконання зобовязань, на його думку, був занадто коротким.

солідарна відповідальністьКрім того, Созаємщиков в разі необхідності захисту своїх прав слід мати на увазі, що банк або інший кредитор, приймаючи до уваги те, що такі боржники солідарно несуть субсидіарну відповідальність, проте, повинен використовувати всі можливі способи витребувати борг з основного боржника. Наприклад, якщо у нього є можливість зарахувати грошовий внесок останнього, розміщений в цьому банку, він повинен зробити необхідні дії, не звертаючись до позичальників.

При цьому в разі, якщо до додаткового позичальникові, обтяженому часткової відповідальністю в рамках субсидіарного зобовязання, банк або інший кредитор предявив вимогу про виконання зобовязання, в якому він бере участь, йому слід довести до відома про цей факт основного боржника. Зробити це слід до того, як він виконає це зобовязання, наприклад, погасить борг. Якщо ж він не зробить цього і, погасивши заборгованість, предявить вимоги про відшкодування коштів до основного платнику, останній має право відмовити в цій претензії на підставі відсутності у нього такої інформації або на підставі причин, за якими він відмовлявся виконувати свої зобовязання перед основним кредитором.

Основні принципи солідарної відповідальності

Принцип солідарної відповідальностіІнакше йдуть справи в разі, якщо додатковий позичальник був залучений в укладення договору надання кредиту або позики на принципах солідарної відповідальності. Основні положення, що лежать в основі цього принципу, зафіксовані статтями 322-326 Цивільного кодексу Російської Федерації. Вони встановлюють, що принцип солідарної відповідальності застосовується в разі, якщо обєкт, на який направлено вимоги кредитора, має неподільний характер. Наприклад, мова може йти про наявність у боржника зобовязань по передачі кредитору будь-якого неподільного майна: автомобіля, квартири або іншого.

Однак стаття 322 Цивільного кодексу Російської Федерації визначає, що механізм часткової відповідальності на принципах солідарності може бути застосований по відношенню до будь-якого обєкта в разі, якщо це передбачено умовами договору, укладеного між сторонами.

https://youtube.com/embed/Vg2VyiIYZZQ

Як і в ситуації оформлення договору, який передбачає наявність субсидіарної відповідальності, угода, засноване на солідарній відповідальності, має на увазі наявність декількох позичальників. До тих пір поки боргове зобовязання, сформований в рамках часткової відповідальності на принципах солідарності, не буде повністю погашено, кредитор має право предявлення вимог до будь-якого з осіб, що у відповідному договорі. При цьому повна виплата заборгованості за цим кредитом є умовою припинення договору і можливості у особи, висуває вимоги про сплату грошових коштів, предявляти подальші претензії. При цьому не має значення, хто саме з боржників сплатив необхідну суму.

Платежі по солідарну відповідальністьОднак згодом, відповідно до положень, прописаних в пункті 2 статті 325 Цивільного кодексу Російської Федерації, він має право предявлення регресної вимоги до інших осіб, які беруть участь в даному договорі позики, на підставі одноосібного виконання ним загального обовязку.

При здійсненні таких виплат або передачі речей, предметів або цінностей відповідно до умов договору, укладеного між сторонами, слід мати на увазі, що виконання вимог протилежної сторони можливо зробити різними способами. Зокрема, пункт 3 статті 325 Цивільного кодексу Російської Федерації передбачає, що виконанням боржником своїх обовязків за укладеним договором також буде вважатися залік наявних у нього зустрічних претензій до кредитору. Наприклад, в якості останнього виступає організація, що ставить групі компаній рахунок за постачання будівельної техніки, а одне з підприємств, що входять в цю групу, не отримало від предявляє претензії організації оплати послуг на ту ж суму. У такій ситуації, якщо між ними був укладений договір пайової відповідальності на принципах солідарності, може бути проведений залік взаємних вимог, в результаті якого зобовязання групи компаній будуть погашені.

https://youtube.com/embed/j9YVNOKhIqU

Відмінності у виконанні умов договорів, укладених на принципах солідарної та субсидіарної відповідальності

Основна різниця між цими двома договорами полягає в тому, що якщо цей документ має на увазі наявність солідарної відповідальності боржників, кредитор має право вимагати виконання зобовязання за договором будь-яким з них починаючи з моменту, коли настала обовязок по їх виконанню, або від усіх боржників разом. При цьому за наявності субсидіарної відповідальності така вимога може бути предявлено лише в разі неможливості витребування боргу з основного позичальника.


» » » Субсидіарна і солідарна відповідальність: відмінності у виконанні зобов'язань боржниками