Новий закон рк про банкрутство

Зміст:

До чого призводить неспроможність боржника?

У процесі діяльності фірми, підприємства або іншої юридичної особи іноді виникає ситуація, коли воно більше не може виконувати свої фінансові зобовязання і вчасно розраховуватися з кредиторами. У суді нездатність боржником виконувати свої зобовязання встановлюється в результаті проведення щодо нього процедури банкрутства. Вона дозволяє зберегти і звернути майно, щоб розрахуватися з кредиторами. Результатом дії є припинення існування боржника як юридичної особи.

Підприємство-банкрут

Дана дія має суттєві відмінності від простої ліквідації юридичної особи. Воно, як правило, застосовується, якщо за рахунок вартості майна організації неможливо повністю розрахуватися з кредиторами.

Кредитор має право вимагати провести процедуру банкрутства і направити заяву про це до суду, навіть якщо власник фірми вирішив її ліквідувати.

Але офіційно встановити свою неспроможність може і сам неплатник, якщо звернеться до суду з відповідною заявою.

Удосконалення законодавчої бази і розробка нових законопроектів сприяли внесенню серйозних змін в частині фінансового оздоровлення організацій-боржників. Внаслідок цього в березні 2014 року Kazakhstan отримав новий Закон «Про реабілітацію та банкрутство». Він дозволяє розділити ці дві дії.

Закон про банкрутствоПроцес реабілітації організації більш привабливий для інвесторів, оскільки розширює її можливості. Крім того, боржник має право самостійно написати в суд заяву з проханням про застосування реабілітації, якщо не може виконувати фінансові зобовязання в найближчий рік. Однак це допускається, тільки якщо у нього є можливість відновити свою платоспроможність.

Для здійснення оздоровлення організації складається план, який не вимагає узгодження з державними інстанціями республіки, якщо боржник і кредитор досягнутий між собою позасудової угоди. При здійсненні процедури реабілітації створюється збори кредиторів. У роботі цього органу беруть участь всі кредитори. Кожен з них має кількість голосів в залежності від суми виставлених фінансових вимог, пропорційно їй. Збори кредиторів тепер може саме вибирати реабілітаційного керуючого. Його кандидатура представляється в уповноважений орган, який або здійснює призначення, або направляє зборам відмову із зазначенням її причин.

Мета - захист майнових прав кредитора

Процедура банкрутства починається безпосередньо після того, як суд визнає боржника неспроможним. При цьому забороняється реалізовувати або використовувати майно банкрута, за винятком звичайних для організації ділових операцій або погашення нею своїх зобовязань.

Судовий розгляд Всі боргові зобовязання оголошуються закінченими. За всіма видами боргів перестають нараховуватися пеня і штрафи. Якщо судове рішення з будь-яких майнових спорів не встигло набути чинності, виробництво по ньому припиняється.

В ході процедури скасовуються всі обмеження, арешти та інші види обтяження на майно боржника, які були до цього накладені різними фінансовими організаціями або судовими виконавцями. Новий арешт на будь-яку частину майна можна накладати, тільки якщо угода була визнана недійсною, і потрібно вилучити майно у незаконного власника.

В рамках даного Закону визнаються незаконними всі угоди, здійснені боржником протягом трьох років безпосередньо перед порушенням справи про банкрутство, якщо вони мають нижчевикладені ознаки:

 • вартість угоди відрізняється в менш вигідну для неплатника сторону від аналогічних угод за схожих обставин, якщо це призвело до фінансових втрат;
 • угода здійснена з порушенням меж компетенції яких обмежень за родом діяльності, встановлених законодавством РК;
 • відбулася безкоштовна передача майна або його продаж за ціною, нижчою в порівнянні з ціною на аналогічний товар;
 • угода, здійснена в останні шість місяців перед порушенням справи, віддавала перевагу одним кредиторам по відношенню до інших;
 • договори дарування, крім тих, що відбувалися в ході звичайної комерційної діяльності організації.

Будь-які претензії до банкрута забороняється задовольняти інакше як в рамках проведеної процедури банкрутства. Як виняток виконуються поручительства або гарантії третіх осіб і стягується застава, якщо заставодавець - третя особа. Якщо в результаті угоди майно банкрута не встигло надійти до одержувача до моменту порушення справи, його включають в загальний список майна боржника. Вимоги щодо його повернення приймаються всі в тих же рамках.

Яким чином процедура забезпечує повернення боргів?

інвентаризація заборгованостіТимчасовий керуючий майном організації-банкрута зобовязаний забезпечити розміщення відповідної інформації для кредиторів на інтернет-ресурсі. Ті, в свою чергу, протягом місяця з дня розміщення оголошення можуть заявити свої вимоги до банкрута. На підставі них формується реєстр конкретної процедури банкрутства. Він прямує до уповноваженого органу. Даний орган у дводенний термін розміщує реєстр на своєму інтернет-ресурсі.

Після того як суд прийме рішення визнати неплатоспроможні юридична особа банкрутом, керуючий повинен провести установчі збори кредиторів, щоб вирішити організаційні питання. На ньому ж відбувається голосування за кандидатуру банкротні керуючого. Потім вона представляється в уповноважений орган для затвердження. Термін проведення зборів - максимум сорок пять діб після винесення рішення.

Оскільки після реалізації майна банкрута коштів може не вистачити на оплату всіх боргів, в ході процедури відбувається їх погашення, виходячи з встановленої в Законі РК черговості:

ліквідація фірми

 • позачергово оплачуються адміністративні і судові витрати;
 • в першу чергу відбувається компенсація шкоди життю і здоровю, виплата аліментів, заробітна плата за трудовими договорами, відрахування до Державного фонду соціального страхування, відрахування пенсійних внесків;
 • вимогами другої черги є зобовязання боржника під заставу;
 • вимоги третьої черги - борги зі сплати податків та інших обовязкових бюджетних платежів;
 • в четверту чергу розраховуються з іншими кредиторами;
 • в пяту чергу стягуються штрафи, пеня, відшкодовуються збитки.

Особливості економічного оздоровлення організацій в республіці

Боржник може самостійно ініціювати призначення прискореної процедури реабілітації, звернувшись до суду з заявою. Він має на це право, якщо в подальшому є шанси відновити платоспроможність фірми.

управління заборгованістю

Однак на момент подачі заяви у провадженні не повинно знаходитися справ про банкрутство або реабілітації щодо даного боржника.

Для прискореної процедури реабілітації тривалість встановлюється в межах двох років, а при державну підтримку її термін визначається судом на підставі складеного плану реабілітації. Тривалість заходів може бути збільшена судом максимум на півроку, якщо боржник надасть в судовий орган аргументоване клопотання про продовження терміну, а збори кредиторів дасть на це дозвіл.

Після того як у справі про прискорену реабілітації порушено провадження, боржник не може використовувати і продавати майно організації, крім як в рамках ведення звичайної комерційної діяльності. Мають обмеження можливостей і кредитори, які вирішили взяти участь в плані прискореної реабілітації.

Вони не можуть протягом неї ні оголошувати майно боржника до стягнення, ні знімати кошти з його банківських рахунків. Крім того, в цей час не розглядаються їх заяви з приводу порушення справи про банкрутство. Борг перед ними погашається за графіком, який представлений в плані відновлення платоспроможності організації. З кредиторами, котрі приймають участі в процедурі, розрахунок проводиться в звичайному порядку.


» » » Новий закон рк про банкрутство