Контроль і профілактика ізоляції в електроустановках

Дуже важливим захисним заходом від ураження струмом, є ізоляція частин електроустановок. Якість ізоляції повинно відповідати навколишнього середовища і умов експлуатації.

Схема зєднання електроустановки з заземлювачем

Схема зєднання електроустановки з заземлювачем.

Тільки в цьому випадку ізоляція може виконувати своє основне призначення - захищати установку від підвищених струмів витоку, а отже, оберігати від небезпеки ураження струмом і від пожеж.

Висока опір ізоляції створює безпечні умови експлуатації і попереджає можливість пожеж. Низький опір ізоляції погіршує умови експлуатації в мережах з ізольованою нейтраллю, а в мережах з глухозаземленою нейтраллю призводить до перерв в електропостачанні. Велике значення тому набуває контроль стану ізоляції мереж.

Перевірку ізоляції мереж виробляють: а) під час приймання установки після монтажу або ремонту, б) періодично в процесі експлуатації не рідше 1 разу на рік, в) постійно при експлуатації установки за допомогою спеціальних приладів контролю ізоляції. В основу оцінки стану ізоляції повинні бути покладені норми, передбачені діючими електротехнічними правилами і стандартами. Опір ізоляції мережі освітлювальної установки на ділянці між 2-ма суміжними запобіжниками, за останніми запобіжниками між будь-яким проводом і землею, а також будь-якими 2-ма проводами повинно бути не менше 0,5 МОм.

Вимірювання опору ізоляції мегомметром

Малюнок 1. Вимірювання опору ізоляції мегомметром.

Зазначена норма не відноситься до повітряних проводів зовнішніх пристроїв і до установок, що знаходяться в сирих приміщеннях, так як опір в них надзвичайно мінливо і залежить від вологості повітря. Відсутність норм для такого роду установок зобовязує до ще більшої обережності при виборі електрообладнання, до більш ретельного монтажу і до більш уважного контролю. Зазначені норми ізоляції не поширюються на електричні машини, трансформатори та акумулятори, тому при вимірах ізоляції їх відключають від мережі. Можна не сумніватися, що опір ізоляції машин і трансформаторів має таке ж значення в сенсі безпеки, як і опір ізоляції мережі. Знову змонтована електрична установка або установка, на якій закінчено ремонт, може бути прийнята в експлуатацію лише після ретельної перевірки її ізоляції щодо землі і між фазами. Така ж перевірка періодично проводиться і на діючих установках, так як з плином часу під впливом вологи, пилу, їдких парів і температури ізоляція їх може стати непридатним для використання.

У нормальних виробничих приміщеннях цю перевірку необхідно проводити не рідше ніж один раз на рік, а в особливо сирих - не рідше 2-4 разів на рік. Терміни перевірки ізоляції для приміщень, що становлять підвищену небезпеку щодо вибуху або пожежі, встановлюються за погодженням з пожежною охороною, в залежності від відповідальності і характеру виробництва. Згідно з діючими правилами, вимірювання опору ізоляції необхідно проводити робочою напругою або ж напругою в усякому разі не менше 500 В. Випробування ізоляції кабельної лінії напругою 6-10 кВ, а також визначення цілості жил кабелю і перевірку відповідності їх за фазами мегомметром проводять не менше 2 осіб, з яких 1 повинен мати кваліфікацію не нижче групи IV, а 2-ий - не нижче групи III.

Схема постійного контролю ізоляції в установках з ізольованою нейтраллю

Малюнок 2. Схема постійного контролю ізоляції в установках з ізольованою нейтраллю.

До випробування ізоляції кабельної лінії, а також після нього необхідно розрядити кабель на землю і переконатися в повній відсутності на ньому ємнісного заряду. Кабелі напругою 6-10 кВ в процесі експлуатації піддають протягом 5 хв профілактичним випробуванням напругою постійного струму, рівним 5-кратному напрузі номінального лінійного напруги. Кабелі напругою до 1 кВ відчувають, як правило, мегомметром 500-1000 В (Рис. 1). При випробуванні ізоляції електричних установок все лампи, електродвигуни та інші приймачі струму, а також трансформатори повинні бути відєднані від проводів, а все арматури, навпаки, приєднані, все плавкі вставки запобіжників вставлені, а вимикачі замкнуті. Це дозволяє перевіряти ізоляцію не тільки проводів, але і всієї підключеної до них настановної арматури.

Перед вимірюванням слід переконатися у відсутності людей поблизу приєднується до Мегомметр частини електроустановки і заборонити знаходяться біля неї доторкатися до струмоведучих частин, щоб уникнути нещасних випадків. Виробляє вимір повинен так розташуватися з мегомметром, щоб було неможливо навіть випадковий дотик як самого робітника, так і проводів приладу до частин установок, що знаходяться під напругою. Провідники, службовці для підключення приладу до струмоведучих частин, повинні мати гумову ізоляцію. Систематичний контроль за станом ізоляції дає можливість своєчасно виявити неминуче виникають в процесі експлуатації пошкодження, які не були виявлені при профілактичних випробуваннях.

Найбільш простий спосіб постійного контролю ізоляції, наприклад, в установках з ізольованою нейтраллю, заснований на застосуванні вольтметрів або ламп (рис. 2). Якщо ізоляція всіх фаз щодо землі має однакові опору, кожен з вольтметрів показує фазна напруга. Якщо опір однієї з фаз знизиться, то вольтметр, підключений до цієї фазі, дасть зменшене показання. Навпаки, показання 2-х інших вольтметрів збільшаться.

При замиканні однієї з фаз на землю підключений до неї вольтметр покаже 0, а 2 інших - лінійна напруга. Лампи і вольтметри, що застосовуються для контролю ізоляції, повинні мати досить великим опором, щоб при підключенні між проводами і землею не служити причиною погіршення ізоляції, наприклад лампи неонові (без нитки розжарення), вольтметри статичні і електронні. Автоматичний контроль ізоляції мережі на сигнал або на відключення може бути також здійснений за допомогою спеціальних реле витоків (наприклад, реле РУВ для вибухонебезпечного середовища) і реле РУН (для нормальної середовища).
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Контроль і профілактика ізоляції в електроустановках