Робота в електроустановках напругою до 1000 в

Робота на збірках і розподільних щитах, в колах електродвигунів і їх пускової апаратури, в освітлювальних проводках можуть провадитись особами, що мають кваліфікацію не нижче групи III.

Схема підключення УЗИП до мережі

Схема підключення УЗИП до мережі.Як правило, ремонтні роботи проводяться з повним відключенням збірок і установкою заземлення (після перевірки відсутності напруги).

Якщо роботи проводяться без накладення заземлення, то для попередження помилкової подачі напруги до місця робіт повинні бути вжиті наступні заходи: а) механічне замикання приводів автоматичних вимикачів, розєднувачів, рубильників, якими може бути подана напруга на вимкнуту установку- б) застосування ізоляційних прокладок в рубильниках , автоматах і пр.- в) вивішування плакатів «Не включати - працюють люди!». У виняткових випадках при виконанні робіт під напругою (наприклад, при вимірах навантажень і т. П.) Необхідно працювати в діелектричних калошах, стоячи на ізолювальній основі з опущеними, застебнутими у кистей рук рукавами одягу та в головному уборі. Крім того, необхідно вжити заходів щодо огородження сусідніх струмоведучих частин і заземлених конструкцій гумовими килимками, Електрокартон, міканітовимі листами і т. П.Кваліфікація персоналу, що проводить роботи, повинна бути не нижче групи IV. В порядку поточної експлуатації виробляють такі роботи: а) без зняття напруги - прибирання до огорож, чистку і обтірку корпусів електрообладнання, догляд за підшипниками, за кільцями і колекторами електромашин, заміну трубчастих, пробочних запобіжників і ламп- б) за умови повного зняття напруги - ремонт пускової апаратури (за умови встановлення її поза щитами і збірками), окремих струмоприймачів, заміну плавких вставок відкритого типу, ремонт освітлювальної проводки. До робіт, що виконуються за письмовим розпорядженням з оформленням в журналі виконання робіт, відносяться роботи по ремонту, монтажу, налагодження та випробування розподільчих пристроїв, щитів і збірок, електричних машин і трансформаторів, повітряних і кабельних вводів і ліній, шинопроводи тролеїв електрокранов. Особа, що дає письмове розпорядження, вказує виконавця робіт, що допускає і членів бригади, необхідні заходи безпеки, обсяг і зміст роботи. Найбільш часто виконуваної роботою є зміна плавких вставок запобіжників. Зміна згорілих плавких вставок запобіжників при наявності рубильників, проводиться тільки при знятій напрузі.

Коли необхідно замінити плавкі вставки запобіжників під напругою (наприклад, на групових щитах, зборках), зміна вставок проводиться в запобіжних окулярах, в діелектричних рукавичках, з використанням ізолюючих кліщів і зі знятою навантаженням. Зміна плавких вставок запобіжників може проводитися однією особою з кваліфікацією не нижче групи III, а при зміні на висоті з приставних драбин - 2-ма особами. Пробкові запобіжники повинні встановлюватися так, щоб живлять дроти приєднувалися до контактного гвинта, а відходять до споживача - до гвинтової гільзі.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Робота в електроустановках напругою до 1000 в