Права конкурсного кредитора

Зміст:

Особливості формування статусу кредитора у взаємовідносинах між комерційними компаніями

Взаємовідносини між комерційними компаніями, як правило, будуються на взаємній вигоді. При цьому характер таких взаємовідносин може бути найрізноманітнішим: наприклад, одна з компаній є постачальником мясної сировини, а інша - виробником мясо-ковбасних виробів, або одна компанія - це друкарня, що друкує листівки, а інша - рекламне агентство, що використовує їх в якості роздаткового матеріалу при проведенні промо-акцій. Незалежно від того, на чому базуються відносини між юридичними особами, їх обєднує одна важлива умова: одна зі сторін в них виступає в якості кредитора, а інша - в якості боржника. При певних умовах конкурсний кредитор отримує цілий ряд прав для захисту його фінансових інтересів.

Звіт конкурсного керуючого

Такий стан справ зумовлений самим характером економічних взаємин між юридичними особами. Так, наприклад, якщо компанія-постачальник вже надала виробнику мясо-ковбасних виробів потрібне йому сировину, але поки не отримала оплати за нього, вона виступає в якості кредитора. Аналогічним чином буде складатися взаємодія між друкарнею і рекламним агентством з наведеного вище прикладу.

У разі наявності довгострокових взаємовигідних відносин між компаніями короткострокова фінансова заборгованість з боку однієї з них, яка частіше за все обумовлена необхідністю певного терміну для проведення платежу через банк, є нормальною і не викликає занепокоєння ні в однієї зі сторін. Однак ситуація може скластися так, що компанія, яка повинна погасити наявну у неї заборгованість, виявляється нездатною виконати взяті на себе фінансові зобовязання і оголошує себе банкрутом.

Статус конкурсного кредитора і основні відмінності цього поняття від суміжних термінів

В такому випадку партнер, перед яким у неї є неоплачений борг, може набути статусу конкурсного кредитора.

вимоги кредиторівЦе поняття, права та обовязки цього учасника процедури банкрутства визначаються Федеральним законом №127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)". Зокрема, зазначений нормативно-правовий акт фіксує, що в якості конкурсного кредитора може виступати особа, перед яким у неспроможною організації є непогашені зобовязання фінансового характеру.

Таким чином, якщо домовленість між сторонами спочатку мала на увазі компенсацію в натуральному вираженні, кредитор не має права на отримання статусу конкурсного в рамках процедури банкрутства. У цьому полягає основна відмінність поняття конкурсного кредитора в процесі визнання комерційної компанії неспроможною від будь-якого іншого кредитора.

Зовнішнє управлінняНаприклад, між виробником мясо-ковбасних виробів і постачальником мясної сировини був укладений договір про надання останнім 100 тонн свинини. В обмін на це виробник ковбас зобовязався надати постачальнику 40 тонн готових мясо-ковбасних виробів. В такому випадку постачальник свинини не може бути розглянутий як конкурсного кредитора.

Слід, однак, мати на увазі, що далеко не весь спектр юридичних і фізичних осіб, перед якими організація-боржник має непогашені грошові зобовязання, має право бути віднесеним до числа конкурсних кредиторів. Так, наприклад, стаття 2 Федерального закону №127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" встановлює, що з цієї категорії виключаються громадяни, перед якими у неспроможною компанії є зобовязання, що виникли в звязку з заподіянням нею шкоди їхньому життю і здоровю або моральної шкоди, особи, які мають право на отримання матеріальної винагороди в звязку з використанням організацією-банкрутом результатів їх інтелектуальної праці, і деякі інші категорії організацій і громадян.

Основні права конкурсного кредитора в рамках проведення процедури банкрутства щодо комерційної компанії

банкрутствоСлід брати до уваги, що отримання такого статусу може бути дуже важливим з точки зору перспективи стягнення належних кредитору грошових коштів від підприємства-банкрута. Наприклад, пункт 1 статті 7 Федерального закону №127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" передбачає, що саме фізична або юридична особа, яка виступає в якості конкурсного кредитора, є тим субєктом, який має право звернутися до арбітражного суду з позовною заявою про визнання боржника банкрутом. Скористатися цим правом може кредитор, який протягом тривалого часу не отримує від боржника належних йому грошових коштів.

Використовуючи право на подання такої заяви, кредитору слід враховувати, що ознаки неспроможності, наявність яких є обовязкових умовою для визнання комерційної компанії банкрутом, чітко зафіксовані в статті 3 Федерального закону №127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)". Зазначений розділ даного нормативно-правового акту передбачає, що процедура банкрутства може бути ініційована стосовно юридичної особи в тому випадку, якщо воно не виконало своїх фінансових зобовязань протягом трьох місяців з тієї дати, до якої вони повинні були бути виконані відповідно до договору.

Загальні збори кредиторів і його роль в рамках процедури банкрутства

Ще одне важливе право, яке надає компанії, яка бажає стягнути кошти з боржника, статус конкурсного кредитора, - це право участі в зборах кредиторів. Крім того, такі учасники мають право брати участь в голосуваннях, що стосуються найбільш важливих аспектів процедури банкрутства комерційної організації. Зокрема, їхні голоси враховуються при прийнятті рішень, повязаних з реалізацією процесу спостереження, фінансового оздоровлення або зовнішнього управління.

Слід також брати до уваги, що Федеральний закон №127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" визначає перелік рішень, що стосуються процедури визнання організації неспроможною, які можуть бути прийняті виключно загальними зборами кредиторів. Наприклад, до їх числа відносяться затвердження плану реалізації процесу фінансового оздоровлення, прийняття актуального графіка погашення наявних у неспроможною організації заборгованостей, вибір арбітражного керуючого, якому буде доручено здійснення всіх юридично значущих дій в рамках процедури банкрутства, і цілий ряд інших найважливіших рішень. Повний перелік питань, що знаходяться у виключній компетенції загальних зборів кредиторів, наведено в пункті 2 статті 12 цього нормативно-правового акта.

Якщо конкретна організація є власником великого непогашеного боргу, діючий Федеральний закон №127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)" дає їй особливі права щодо реалізації своїх прав. Так, пункт 1 статті 14 встановлює, що конкурсний кредитор, який є держателем 10 і більше відсотків від загальної суми непогашених грошових зобовязань компанії, що знаходиться в стадії банкрутства, має право ініціювати загальні збори кредиторів. В цьому випадку у нього є можливість самостійно сформувати порядок такої зустрічі, тим самим дозволивши питання, що мають для нього найбільший ступінь актуальності.

Право на здійснення фінансових претензій до реєстру вимог кредиторів

Схема роботи конкурсного кредторстваНевідємним правом кожного конкурсного кредитора незалежно від суми непогашених боргових зобовязань неспроможною компанії перед ним є внесення його фінансових претензій в реєстр вимог кредиторів. Відповідний запис в документ повинен внести арбітражний керуючий, який здійснює реалізацію процедури банкрутства. Подаючи заяву про внесення фінансових претензій до реєстру вимог кредиторів, представники цієї компанії повинні одночасно надати всі необхідні документи, що підтверджують наявність неоплаченого боргу.

Розглянувши надані документи, арбітражний керуючий, який здійснює ведення справи, виносить рішення про легітимність фінансових претензій заявника. Якщо вони визнані такими, для внесення запису до реєстру вимог фахівець в області арбітражного управління вимагатиме в заявника додаткові відомості, які, як того вимагає пункт 7 статті 16 Федерального закону №127-ФЗ від 26 жовтня 2002 року "Про неспроможність (банкрутство)", повинні бути вказані в відношенні кожного з кредиторів. До числа таких відомостей належать найменування, адреса місця знаходження організації і її банківські реквізити. Якщо ж заявником є фізична особа, йому буде потрібно вказати свої прізвище, імя, по батькові та паспортні дані.

У свою чергу, після внесення запису до реєстру вимог кредиторів компанія, що одержала письмове підтвердження легітимності своїх фінансових вимог, отримує право вимагати виписку з реєстру. Такий документ буде містити в собі відомості про величину і склад фінансових вимог, які підлягають задоволенню, а також черговості, в рамках якої вони можуть бути задоволені. Ця виписка повинна бути надана заявнику арбітражним керуючим, які здійснюють реалізацію процедури банкрутства, в термін, що не перевищує 5 робочих днів з моменту отримання запиту.

Особливі права заявник має в разі, якщо загальний обсяг легітимних фінансових вимог, що предявляються кредитором, складає не менше 1 відсотка від загального обсягу непогашених грошових зобовязань, наявних у компанії-боржника. У такій ситуації кредитор крім виписки з реєстру вимог має право на отримання завіреної копії реєстру.

Таким чином, в ситуації банкрутства комерційного партнера, який залишився винен компанії певну грошову суму, отримання статусу конкурсного кредитора дає реальний шанс повернути належні гроші.


» » » Права конкурсного кредитора