Відносини, що стосуються боргових зобов'язань

Зміст:

Особливості сучасної ринкової економіки припускають неминуче вступ усіх боків ринкових взаємин у умови кредитування або придбання кредиту. Цей варіант, коли одна зі сторін дає певну суму грошових коштів на користування іншій стороні, робить можливим нормальне функціонування тієї чи іншої організації, якій необхідний постійний оборот коштів. У свою чергу кредитори теж отримують певну винагороду у вигляді процентних відрахувань від суми позики. Але не завжди у боржника виходить вчасно і в строго відведені терміни виконати взяті на себе зобовязання. У такому випадку йому загрожує судовий розгляд з залученням до адміністративної відповідальності, для чого кредитор зобовязаний подати в суд позовну заяву. Однак іноді буває мораторій на задоволення вимог кредиторів, який є одним з традиційних засобів їх неспроможності. Мета даного офіційного документа полягає в заощадженні майнових активів боржників.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Що таке мораторій на задоволення вимог кредиторів?

Сенс мораторію полягає у зупиненні виконань боржниками наявних у них зобовязань в грошовій формі. Те ж саме стосується і зобовязань по сплаті обовязкових платежів, зокрема, податків. Поряд з цими діями, мораторій допомагає в припиненні тих заходів, які спрямовані на забезпечення вимог кредитора. Боржник не має права самостійним чином виконувати взяті раніше на себе грошові зобовязання.

Процедура введення мораторію призводить до певного обмеження громадянських прав кредиторів, які головним чином стосується грошових зобовязань.

Стягнення заборгованості по кредиту.

Законодавчо прийнята процедура регулювання мораторію як офіційного процесу, відповідного обмеження громадянських прав в допустимої Федеральним Законом № 40 "Про неспроможність кредитних організацій" ступеня. Цей захід безпосередньо покликана сприяти відновленню здатності боржника заплатити за своїми боргами. Більш того, дані заходи спрямовані на захист приватних і публічних інтересів, які тим чи іншим чином залучені в процедуру зовнішнього управління. Заборонене самостійне погашення боржником невиконаних зобовязань в грошовій формі не дозволяє кредитору в судовому порядку зажадати стягнення заборгованості в примусовому порядку.

Згідно з пунктом 6 статті 12 Закону, розрахунки з кредиторами проводяться за певним планом керуючим санацією і здійснюються без яких би то не було обмежень. Якщо ж до затвердження плану санації керуючий проведе розрахунки з кредиторами, це буде вважатися порушенням мораторію.

Дія мораторію.

У момент дії мораторію неустойка у вигляді штрафів, пені та інших фінансових санкцій нараховуватися не має права, аж до того моменту, коли, за потребою, буде порушено справу про банкрутство. А неустойка, нарахована ще до введення мораторію, нічого очікувати бути обєктом правового регулювання відносин, що стосуються неспроможності боржника, і предявлена може бути тільки після того, як справа про банкрутство буде закрито. Але незважаючи на цей факт, Закон не виключає можливості списання неустойки, так само як і всієї заборгованості або ж розстрочки платежу, за допомогою укладення мирової угоди. Воно являє собою обопільні поступки з боку і кредитора, і боржника, спрямовані на врегулювання виниклої спірної ситуації мирним шляхом. З моменту повної ліквідації боржника, згідно зі статтею 51, яка визначає банкрутство боржника, і статті 52 про банкрутство відсутнього боржника, неустойка за неоплаченими боргами включається в список обєктів правового регулювання відносин неспроможності. Для її оплати передбачена шоста чергу.

Процедура банкрутства і її вплив на мораторій на задоволення вимог кредиторів

Процедура банкрутства і її вплив на мораторій.Мораторій відрізняється деякими особливості в залежності від справжньої процедури банкрутства. Якщо справа стосується процедури розпорядження майном в період до офіційної публікації інформації про порушення справи з нагоди банкрутства, то мораторій пошириться тільки на ті грошові зобовязання, строки виконання яких настали до моменту порушення справи. Публікації в газеті або в якомусь іншому засобі масової інформації підштовхує до необхідності звернутися протягом місяця до господарського суду, який має відношення до цієї справи кредиторів. Причому абсолютно всіх, незалежно від настання терміну виконання зобовязань.

Вимоги кредиторів, які звернулися до суду, в офіційному порядку включають до реєстру всіх вимог. І вже з цього моменту порядок погашення заборгованості може бути здійснений тільки в порядку, встановленому Законодавством, а не в зазначені раніше терміни виконання зобовязань по боргу. Дії мораторію відповідно до такого порядку будуть поширюватися виключно на внесення до реєстру вимоги. І в разі несвоєчасного звернення кредитора до суду, іншими словами, коли він спізнюється зі своїм позовною заявою, він втратить законне право отримання свого боргу за передбаченою процедурою банкрутства. І залишилися у боржника перед даними кредитором грошові зобовязання будуть вважатися недійсними, тобто не вимагають виконання.

Боржника визнано банкрутом.Після того як боржник буде визнаний банкрутом, абсолютно всі вимоги за наявною на даний період заборгованості повинні предявлятися тільки в межах процедури по ліквідації. Дані вимоги теж включаються в реєстр і повинні бути оплачені разом з іншими кредиторами. У той же час стаття 31 не має ніяких посилань на виконання тих вимог кредиторів, які предявили до господарського суду і, відповідно, не були включені до реєстру. Зі вступом мораторію в силу на поточну заборгованість перестають нараховуватися всілякі штрафи, пені та інші економічні санкції по неустойку. Відсотки за ставкою на заборгованості банкам або іншим організаціям, які є до порушення справи і в момент його ведення, теж припиняють нараховуватися.

Випадки, яких мораторій на задоволення вимог кредиторів не стосується

Якщо справа стосується спрощеної процедури банкрутства, то мораторій по ньому не вводиться. Тому що суд відразу ж після того, як приймає заяву про порушення справи, що стосується банкрутства, виносить постанову, за якою боржник визнається банкрутом. І, відповідно до статей 51 і 52, відкривається ліквідаційна процедура.

Відрізняють кілька видів вимог кредиторів, на які не поширюється дія мораторію. До таких пунктів належать.

  • заробітня плата;
  • авторська винагорода;
  • аліменти;
  • відшкодування заподіяної здоровю або життю громадян шкоди;
  • вимога, що стосується поточної заборгованості.

Вимоги кредиторів до боржника.Мораторій зупиняє виконання того обсягу грошових зобовязань, термін виконання яких мав місце ще до порушення справи про банкрутство боржника. Коли ж справа стосується поточних кредиторів, то в цьому випадку грошові зобовязання зявляються вже після того, як в суді було порушено справу про банкрутство. Це підтверджує те, що вимоги кредиторів залишаються вільними.

Якщо суд вводить мораторій, то він відразу ж зупиняє виконання наявних у боржника грошових зобовязань як мирними засобами, так і в примусовому порядку. Факт введення мораторію зазначається в ухвалі суду. І головною метою, до якої держава йде, вводячи в силу мораторій, є необхідність зберегти ліквідну масу боржника.

У великій кількості випадків боржник намагається погасити наявні борги перед кредитором до того моменту, як факт неспроможності буде опублікований в офіційному друкованому виданні. Якщо ж боржник не робить це, то в подальшому він не має можливості швидко закінчити справу про своє банкрутство, адже відразу ж після публікації зявляються інші кредитори, які потребують в судовому порядку вирішити ситуацію проблемну економічну ситуацію. Але суд сліпо не довіряє даним кредиторів. Проводячи підготовче засідання, їм остаточно зясовується ступінь обгрунтованості і підтвердження безспірних грошових вимог кредитора на даний конкретний момент.

Мораторій і його залежність від того, хто ініціював банкрутство

Цінність мораторію відноситься до боржників, так як вони мають можливість в період дії мораторію накопичити кошти. Згідно з цим, деякі юристи пропонують диференціювати момент введення мораторію, який ставиться в залежність від субєктів, які ініціювали процедуру банкрутства.Публікація факту неспроможності.

Якщо справа про банкрутство організації, що має борг, ініційоване самим боржником, то вважається правильним вводити мораторій в момент порушення даної справи. У тому випадку коли справа про банкрутство порушується за ініціативою кредитора, мораторій пропонують вводитися в момент публічного оголошення про даний факт в будь-якому офіційному виданні засобів масової інформації.

Мирова угода на даному етапі процедури розпорядження наявними засобами укладати не можна, так як воно саме по собі є тим глобальним офіційним документом, який охоплює всіх кредиторів компанії-боржника, які є світу, тобто суду, тільки після того, як факт банкрутства опублікують в газеті . Тільки після цього дії (публікації) можливо приступити до оформлення мирової угоди. У звязку з цим порядок процедури відкликання заяви кредитора буде безпосередньо повязаний з введенням мораторію. Тому боржник не повинен мати жодних обмежень в погашенні свого боргу, як з боку розпорядника майном, так і з боку кредитора. Зробити це потрібно до появи новини в пресі.


» » » Відносини, що стосуються боргових зобов'язань