Прийняття спадщини: порядок подачі заяви

Зміст:

Виникнення права на спадщину

Право на спадщину може виникнути у родича померлого громадянина в разі, якщо існують достатні підстави для прийняття ним власності помер. Відповідно до закону виділяється 2 основних типи таких підстав: право отримання спадщини за законом і за заповітом. При цьому в обох таких випадках можливість заявити про свої права на спадщину виникає у претендента, що має відповідні підстави безпосередньо від дня смерті власника або з дня визнання його померлим за рішенням суду.

Спадщина.

При цьому чинним законодавством визначено конкретний термін, наданий громадянину для заяви своїх прав на власність. Стаття 1 154 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлює, що спадщина має бути прийнято протягом 6 місяців з дати смерті власника. У разі пропуску цього терміну для його відновлення заявнику доведеться звернутися в судові органи і довести наявність поважних причин пропуску строку прийняття власності.

Порядок успадкування майна за заповітом

Частка в спадщині.Отримання власності помер родича за заповітом відбувається в повній відповідності з прописаним в ньому порядком в разі, якщо такий документ, складений за життя власником майна, не був скасований або змінений їм, а був нотаріально завірений. Крім того, обовязковою умовою дійсності заповіту є дієздатність громадянина в момент його складання, яка має на увазі повне усвідомлення ним як власне характеру своїх дій, так і наслідків, які вони можуть за собою спричинити.
Відповідно до чинного законодавства власник має право свободи заповіту, яке означає, що він в будь-який момент може будь-яким чином розпорядитися майном, яким володіє на праві власності, не повідомляючи кого-небудь з родичів або інших осіб, крім нотаріуса, щодо факту складення заповіту і про його зміст. Крім іншого, це означає, що одержувачем майна громадянина згідно із заповітом може бути будь-яка особа, яка не обовязково має бути повязане з ним відносинами, заснованими на родинних стосунках, властивості або утриманні.
Отримання спадщини.У свою чергу, будь-які особи на розсуд спадкодавця, у тому числі ті, які отримали б спадок в разі його розподілу за законом, можуть бути позбавлені їм такого права. Виняток становить лише необхідність виділення так званих обовязкових часткою, які відповідно до чинного законодавства повинні отримати неповнолітні або непрацездатні діти, батьки, утриманці і чоловік або дружина померлого громадянина, навіть якщо вони не згадані в його розпорядженні.
При цьому укладач може в будь-який момент змінити своє розпорядження, внести в нього коригування, які він вважатиме за потрібне, скасувати дію заповіту або скласти новий документ, який автоматично скасовує дію попереднього. Однак все вироблені процедури слід знову запевнити в нотаріальному порядку, в іншому випадку зроблені зміни після смерті укладача документа можуть бути визнані недійсними.
Оформлення спадщини.Механізм розподілу майна, вказаний в заповіті, може бути обраний на розсуд упорядника. Зокрема, він може просто перерахувати в ньому людей, яким повинна бути передана його власність після його смерті: в цій ситуації співвідношення вартості розподіляються між ними активів повинно бути рівним, а їх склад і якісні характеристики визначаються одержувачами самостійно відповідно до досягнутих домовленостей. Якщо таких домовленостей досягти не вдається, родичі мають звернутися до суду, який визначить склад успадкованого майна в натурі.
Якщо власник бажає розділити належні йому активи між родичами не порівну, він може зафіксувати в своєму розпорядженні частки, відповідно до яких воно буде розподілено. У такій ситуації склад цих часток, як і в попередньому випадку, повинні визначити самі одержувачі. Нарешті, якщо в документі зафіксовані конкретні речі і предмети, які повинні бути передані конкретним особам, інше тлумачення такого розпорядження не допускається.

Порядок розподілу майна за законом

Якщо ж заповіт після смерті громадянина відсутня, в справу вступає порядок розподілу його власності, зафіксований в законі. Той же принцип застосовується в разі, якщо його розпорядження з тих чи інших причин визнано недійсним. У такій ситуації всі активи, що належали цій особі, будуть розподілятися між спадкоємцями, які належать до пріоритетної черги. Склад усіх 8 черг, які засновані на родинних стосунках, властивості або утриманні, зафіксований в законодавстві. Наприклад, в першу чергу входять діти, батьки і чоловік або дружина померлого, в другу - його дідуся, бабусі, брати і сестри. Аналогічним конкретним чином закон визначає склад інших черг, а також вказує, що при наявності хоча б одного спадкоємця попередньої черги він отримує все майно померлого громадянина, а інші претенденти не мають право предявляти претензії на вступ в успадкування.

Основні етапи процедури вступу в спадщину

Проте не дивлячись на істотні відмінності в характері і умови здійснення цих 2-х механізмів передачі власності помер громадянина його родичам, подача заяви спадкоємцем про наявні правах в обох випадках практично ідентична.

Зокрема, після смерті родича в термін, що не перевищує 6 місяців з дня його смерті або визнання його померлим за рішенням суду, спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса із заявою.

У ньому він оголошує про факт прийняття спадщини та просить про видачу свідоцтва про право на нього. На підставі цього документа нотаріус зможе здійснити відкриття спадкової справи.
Основні відмінності в характері процедури прийняття спадщини в залежності від застосовуваного порядку розподілу власності полягають переважно в складі пакету документів, які необхідно докласти до такої заяви. Зокрема, і при спадкуванні за законом, і при отриманні майна за заповітом нотаріусу на етапі відкриття справи необхідно встановити 3 основних групи обставин: факт і обставини смерті спадкодавця, місце відкриття спадщини і наявність у заявника підстав для предявлення претензій на його власність.
Факт смерті громадянина і місце відкриття спадщини в обох випадках підтверджуються однаковими документами: до них відносяться свідоцтво про смерть та довідка про останнє місце його проживання із зазначенням адреси постійної реєстрації. У деяких випадках на цьому етапі може знадобитися виписка з будинкової книги за місцем проживання померлого, в якій буде вказано склад осіб, які проживали з ним в одному житловому приміщенні на момент його смерті.

А ось підтвердження правомочності претензій заявника на майно громадянина буде залежати від того, яким порядком проводиться його розподіл. Так, при спадкуванні за заповітом саме цей документ буде ключовим підставою, що підтверджує легітимність таких претензій. Якщо ж розділ майна проводиться відповідно до законному порядку, принциповим питанням стає підтвердження приналежності родича до тієї чи іншої черги спадкування. Оскільки така приналежність визначається на підставі спорідненості, властивості або утримання, що звязував померлого і його родича, документи, що свідчать про наявність таких відносин, повинні відображати відповідні факти.

Наприклад, якщо представником першої черги, які звернулися до нотаріуса, є його син, документом, який підтверджує його право на отримання майна батька, буде свідоцтво про народження, яке фіксує характер родинних стосунків між цими 2-ма людьми. Дружина померлого повинна буде предявити свідоцтво про шлюб.
Таким чином, заява, доповнене необхідними документами, служить для нотаріуса підставою для відкриття спадкової справи. Після цього він повинен буде досліджувати всі обставини, включаючи склад спадкового майна, наявність одержувачів обовязкових часткою, кількість і права інших спадкоємців та іншу інформацію. На підставі такого аналізу їм буде прийнято рішення про те, чи є претензії громадянина, який вирішив заявити прохання про отримання свідоцтва про право на спадщину, правомочними.

У разі визнання їх такими нотаріус видасть звернувся шукане свідоцтво, яке згодом послужить підставою для звернення до органів державної реєстрації відповідно до характеру успадкованого майна. Після закінчення визначеного законом строку такий орган видасть заявникові свідоцтво про право власності на майно, яке, в свою чергу, дає йому право будь-яким чином розпоряджатися, володіти і користуватися отриманими.


» » » Прийняття спадщини: порядок подачі заяви